Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY LGD OCENIAJĄCYCH PROJEKTY GRANTOWE I KONKURSOWE
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 STYCZNIA 2017 ROKU. WYNIKI ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Szanowni Państwo, z uwagi na uwolnienie części środków w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych, informujemy iż w I półroczu 2018 r. planujemy ogłosić nabór uzupełniający.

Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.

Szczegółowe informacje na temat tego przedsięwzięcia znajdują się >>> tutaj <<<.

Wiadomość napisana 12 stycznia 2018 przez Administrator
BIURO NIECZYNNE W DN. 14.12.2017 W GODZ. 13:30 - 16:00

W dniu dzisiejszym, tj. 14.12.2017 r. w godzinach 13:30 - 16:00 Biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku na aktualnie trwający nabór prosimy o złożenie dokumentacji w pokoju 202 (I piętro).

 

 

Wiadomość napisana 14 grudnia 2017 przez Administrator
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Wiadomość napisana 14 grudnia 2017 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2017
Prezes ¦więtokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Dzia³ania, zwany dalej Zamawiaj±cym, dzia³aj±c w imieniu i na rzecz lokalnych grup dzia³ania wymienionych w pkt. 2.1 poni¿szego zapytania ofertowego, zaprasza do z³o¿enia ofert na przeprowadzenie ewaluacji wdra¿ania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy dzia³ania województwa ¶więtokrzyskiego zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
 
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasad± konkurencyjno¶ci i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 13 grudnia 2017 przez Administrator
"PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA - TURYSTYKA" - POŻYCZKI BGK

Szanowni Państwo, na prośbę z-cy Dyrektora IR Wydziału Infrastruktury i Rozwoju p. Andrzeja Klimczaka, informujemy iż na zlecenie Ministra Rozwoju i Finansów, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) realizuje instrument pn. "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka (PPW-T). Instrument jest finansowany ze środków MRiF a jego całkowity budżet wynosi 200 mln zł.

W ramach instrumentu, mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie Polski Wschodniej i prowadzący działalność w branżu turystycznej oraza okołoturystycznej, mogą otrzymać pożyczkę na rozwój turystyki, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosi 500 tys. zł, udzielana jest na okres 60 miesięcy, z możliwą karencją w spłacie do 6 miesięcy.

Szczegółowe preferencje (oprocentowanie oraz brak wkładu własnego) otrzymają obiekty posiadające status "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" w ramach "Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo" (www.greenvelo.pl) oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność nie dłużej niż 2 lata.

Wiadomość napisana 29 listopada 2017 przez Administrator
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU NABÓR NR 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.
 
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: zorganizowanie szkoleń. Konferencji, spotkań, festynów, akcji społecznych itp., zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 70% kosztów, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, renowacje zabytków, spotkania integracyjno - aktywizujące, instrumenty muzyczne, stroje.
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 11 grudnia - 27 grudnia 2017​ r.
 
Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej.

 

Wiadomość napisana 11 listopada 2017 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.