Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


INFORMACJA O DYŻURZE KOORDYNATORÓW GMINNYCH
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie do spotkania się z naszymi koordynatorami w każdej z gmin zrzeszonych.
 
Celem udzilenia porad przez koordynatorów będzie praktyczne omówienie zagadnień związanych z możliwościami ubiegania się o fundusze unijne w ramach LSR LGD Dorzecze Wisły,  praca na wzorach wniosków, omówienie aktów prawnych, kryteriów wyboru operacji i aktualnych rozporządzeń, wytycznych oraz zagadnień i tematyki związanej z pisaniem wniosków. 
 
Poniżej rozkład dyżurów. 
 
 
L.p  Gmina Miejsce dyżuru koordynatora Data dyżuru
1.

Gmina 
Łubnice

Sala konferencyjna Urzędu Gminy
Łubnice 66 A, 28-230 Łubnice

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

2.

Gmina
Rytwiany

Sala konferencyjna Urzędu Gminy
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwian

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

3. Gmina
Osiek
Sala w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Osieku, ul. Wolności 16, 28-221 Osiek

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

4. Gmina
Oleśnica
Sala konferencyjna Urzędu Gminy
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

5. Gmina
Połaniec
Sala konferencyjna
Urzędu Miasta i Gminy
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

25 kwietnia 2017 r. 

godz. 10.00 - 13.00

 

 

Wiadomość napisana 17 kwietnia 2017 przez Administrator
LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE

Wiadomość napisana 13 kwietnia 2017 przez Administrator
RELACJA Z TEGOROCZNEJ IX EDYCJI TARGÓW AGROTRAVEL 2017
W dniach  7-9 kwietnia 2017 r.  na terenie hal targowych w Kielcach, odbyły się IX Międzynarodowe Targi Agroturystyczne AGROTRAVEL.
 
W ciągu trzech dni targowych, odwiedzający targi mieli niepowtarzalną okazję do obcowania z kulturą i dziedzictwem krajów, rękodzielnictwem regionów, sztuką ludową a także zwyczajami życia codziennego mieszkańców wsi. To także bogactwo rodzimych potraw wykonanych według tradycyjnych receptur, w tym produktów posiadających europejskie certyfikaty jakości.
 
Zwiedzający targi oprócz ciekawych publikacji i wydawnictw mieli możliwość skosztowania specjalnie na tą okazję przygotowanych rarytasów z poszczególnych regionów. Nasze stoisko częstowało odwiedzających pysznymi wypiekami oraz wędlinami i swojskim smalcem z ogórkiem małosolnym na swojskim chlebie. 
 
Swoją ofertę na targach AGROTRAVEL, jak co roku zaprezentowała Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły, promując walory turystyczne naszego regionu. Dzięki targom mieliśmy doskonałą okazję do prezentacji i promocji oferty z obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły a także wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. Każda osoba odwiedzająca nasze stoisko mogła uzyskać wyczerpujące informacje o walorach i atrakcjach. Ofertę turystyczną uzupełniano albumami, folderami, ulotkami czy prezentacjami multimedialnymi z dokonaniami inwestycyjnymi gmin.  Na stoisku wystawienniczym zwiedzający mogli się także dowiedzieć o aktualnych działaniach prowadzonych przez stowarzyszenie oraz dalszych planach na następne lata funkcjonowania LGD. 
Wiadomość napisana 12 kwietnia 2017 przez Administrator
PROJEKT „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE” - DOKUMENTACJA KONKURSOWA

 
Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania - Dorzecze Wisły rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły,  jako partner zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany)  do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1
 
Rekrutacja uczestników projektu będzie trwać od 20.04.2017 r. do 20 maja 2017 r. Beneficjent projektu wraz z Partnerami projektu  zastrzegają sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu rekrutacji.
 
W projekcie zostały przewidziane następujące formy wsparcia:
 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo grupowe oraz indywidualne z zakresu powstawania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie finansowe na założenie działalnościi  gospodarczej: 21 000,00 zł,
 • półroczne wsparcie pomostowe w kwocie 1 100,00 zł/mies,
 • catering w czasie trwania szkoleń,
 • materiały szkoleniowe.
W projekcie mogą wziąć udział:
 1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
 2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
 3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
  – kobiety,
  – osoby z niepełnosprawnościami
  – osoby z terenów wiejskich,
  – osoby po 50 roku życia,
  – osoby niskowykwalifikowane,
  – osoby długotrwale bezrobotne.

Dokumentacja konkursowa poniżej.

Wiadomość napisana 10 kwietnia 2017 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.