Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GENERATORA WNIOSKÓW
Szanowni Państwo, jak informuje Departament Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 6 lutego 2017 r. czasowo zawieszona zostanie działalność generatora wniosków poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność.
 
Możliwość korzystania z generatora wniosków zostanie wyłączona w dniu 21 lutego 2017 r. Z tego też względu do czasu aktualizacji i ponownego udostępnienia generatora zalecamy przyszłym Wnioskodawcom aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów (excel i word).
 
Na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel). Link do arkusza - Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 zamieszczamy poniżej.
 
 

 

Wiadomość napisana 07 lutego 2017 przez Administrator
BIURO NIECZYNNE W DN. 02.02. - 03.02.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 02.02. - 03.02.2017 r. (czwartek - piątek) biuro Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły będzie nieczynne z uwagi na udział pracowników biura w dwudniowym spotkaniu Świętokrzyskiej Sieci LGD w Cisowie, podczas którego odbędą się warsztaty i poruszane będą ważne kwestie związane z wdrażaniem LSR, w tym spotkanie z p. Mirosławą Mochocką Z-ca Dyrektora ds. PROW - Kierownikiem Biura PROW.

Za utrudnienia przepraszamy.
 

Wiadomość napisana 01 lutego 2017 przez Administrator
INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły informuje, iż w miesiącu czerwiec 2017 r. planuje uruchomić nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców skierowany do osób prawnych (np. stowarzyszeń) z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych. W ramach konkursu finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.
 
1) wspieranie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej,
2) wspieranie rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji,
3) inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw,  siłownie plenerowe, 
4) inwestycje w ścieżki edukacyjne, chodniki, 
5) ogólnodostępne obiekty rekreacyjne, boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne,
4) inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
 
Grupami docelowymi będą mieszkańcy i turyści. Poziom dofinansowania będzie wynosił do 90% kosztów kwalifikowalnych, rozliczenie na zasadach refundacji. Minimalna kwota dofinansowania 50 000,00 zł, maksymalna 200 000,00 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Wiadomość napisana 01 lutego 2017 przez Administrator
PORTAL PRZETARGOWY W PROW 2014-2020 OD MARCA

To już pewne. Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca.
 
Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.
Wiadomość napisana 01 lutego 2017 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.