Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM WNIOSKODAWCOM ZA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW. POSIEDZENIE RADY LGD W SPRAWIE WYBORU OPERACJI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 r. WYNIKI NABORÓW ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W DNIU 27 WRZEŚNIA 2017 r. O GODZ. 15.00.RELACJA ZE SPACERÓW BADAWCZYCH W DNIACH 26 i 27 LISTOPADA 2015 r.

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły w dniach 26 i 27.11.2015 r.  przeprowadziła za pośrednictwem pracowników biura LGD i przedstawicieli LGD spacer badawczy po obszarze LSR w gminach Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. Spacer badawczy dotyczył konsultacji założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W każdym ze spacerów brało udział po 2 przedstawicieli biura LGD i 3 członków Zarządu LGD. Zaangażowaliśmy również osoby zarówno reprezentujące sektor gospodarczy, społeczny jak również publiczny zamieszkujące daną gminę. Udało się nam również  przeprowadzić wywiad ustny z łącznie 10 mieszkańcami obszaru LSR (średnio po 2 na jedną gminę).

Głównym celem spaceru badawczego było przedstawienie informacji i poznanie opinii mieszkańców obszaru LGD na temat wyboru operacji i kryteriach, monitorowaniu i ewaluacji, przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. Pracownicy przedstawili mieszkańcom również główne założenia dotyczące projektu LSR, potencjalne przedsięwzięcia i cele. Wszelkie, opinie, sugestie i uwagi są dla nas bardzo cenne  i zostaną z pewnością ujęte przy tworzeniu zapisów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wiadomość napisana 07 grudnia 2015 przez Administrator
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD DORZECZE WISŁY 14.12.2015 r.

Prezes LGD Dorzecze Wisły p. Aneta Matusiewicz, w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, w związku z ustaleniami z zeszłego Walnego Posiedzenia Członków LGD (z 1 grudnia 2015 r.) serdecznie zaprasza na kontynuację Walnego Posiedzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27. Z uwagi na konieczność wyboru nowych władz Stowarzyszenia prosimy o szczególne zaangażowanie i obecność.

Wiadomość napisana 02 grudnia 2015 przez Administrator
KRYTERIA WYBORU OPERACJI - FORMULARZ UWAG

Szanowni Państwo, trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów - określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji. Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne.

Na potrzeby oceny operacji  w ramach wdrażania LSR LGD przygotuje kryteria na karcie oceny zróżnicowane pod kątem każdego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wypracowanych na ostatnim spotkaniu zespołu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl lub dostarczyć do biura LGD osobiście najpóźniej do środy 2 grudnia 2015 do godz. 12.00. Siedziba biura mieści się w UMiG Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Wiadomość napisana 27 listopada 2015 przez Administrator
SPACER BADAWCZY PRACOWNIKÓW BIURA LGD - HARMONOGRAM

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły informuje, że w dniu 26 i 27.11.2015 r. pracownicy biura LGD będą prowadzić tzw. spacer badawczy po obszarze LSR dotyczący konsultacji założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Spacer badawczy to rozmowa z mieszkańcami m.in o: zasadach wyboru operacji i kryteriach, monitorowaniu i ewaluacji, przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. Jest to zatem kolejny etap niezbędny przy tworzeniu nowej Lokalnej Startegii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
 

 Gmina  Data  Godzina Miejsce docelowe
 Łubnice  26.11.2015  09.00-10.00  przy Urzędzie Gminy Łubnice, Łubnice 66
 Oleśnica  26.11.2015  11.00-121.00  przy Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1
 Osiek  26.11.2015  13.00-14.00  przy UM i G Osiek, ul. Rynek 1
 Połaniec  27.11.2015  09.00-10.00  przy UMiG Połaniec, ul. Ruszczańska 27
 Rytwiany  27.11.2015  11.00-12.00  przy Urzędzie Gminy Rytwiany, ul. Staszowska

 

Wiadomość napisana 23 listopada 2015 przez Administrator
LGD DORZECZE WISŁY PARTNEREM FESTIWALU "TRAWERS W POLSKĘ 2015"

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w festiwalu TRAWERS w Polskę 2015, Kraków, ul. Westerplatte 11 organizowanego w dn. 20-21.11.2015 r. Wstęp wolny!

Festiwal powstał przy współpracy z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. Józefa Tischnera i Instytut Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Europejskiej. Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły jest jednym z partnerów festiwalu do których należą również: eholiday.pl, Walley, Your Roots in Poland, Raven, Ceneria.pl, LGD Dorzecze Wisły, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polska z drona.pl

Wiadomość napisana 20 listopada 2015 przez Administrator
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH NOWOCZESNE I TRADYCYJNE - POLSKA TRADYCJA PODANA W NOWOCZESNY SPOSÓB

Koła Gospodyń Wiejskich idą z duchem czasu - aktywnie prezentują i promują swoją działalność na nowym portalu społecznościowym mojeKGW.pl, dedykowanym organizacjom wiejskim. Za pośrednictwem strony internetowej chętnie przekazują informacje o polskiej historii, kulturze i obrzędowości młodszym pokoleniom. Dzięki aktywnemu publikowaniu informacji na portalu, organizacje takie jak KGW mają teraz szansę zyskać prestiżowy Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne”. Koła poprzez prowadzenie własnej strony na portalu, promują swoje talenty, pasje, ważne regionalne wydarzenia oraz inicjatywy społeczne.

Tylko 500 organizacji z całej Polski otrzyma odznaczenie „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” - to bardzo niewiele, biorąc pod uwagę liczbę kilkudziesięciu tysięcy kół działających na terenie naszego kraju. Dlatego tytuł jest tak wyjątkowy i zdecydowanie warto o niego zawalczyć. – mówi Paulina Boruń – Redaktor portalu mojeKGW.pl. Więcej informacji o działalności kół z całej Polski oraz nowym konkursie można uzyskać na stronie www.mojekgw.pl.

Wiadomość napisana 19 listopada 2015 przez Administrator
SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA LSR NA LATA 2016-2022

W dniu 16 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec odbyło się spotkanie Zespołu LSR pracującego nad budową i tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020. Zespół jest grupą roboczą powołaną na potrzeby strategii. W jego skład wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy obszaru LGD. Spotkanie prowadził pan Paweł Walczyszyn z konsorcjum InicjatywaLokalna.pl

Wspólne spotkania prowadzone różnymi metodami partycypacyjnymi owocują wypracowaniem kolejnych istotnych ustaleń. Spotkanie zespołu miało charakterze warsztatowy. Zajęcia poświęcone były dyskusji i pracą nad poszczególnymi elementami matrycy logicznej, analizowanie celów i przedsięwzięć, budżetowanie i planowanie kosztów, omówienie zasad ustalania procedur i kryteriów wyboru oraz zasad prowadzenia monitoringu i ewaluacji.  Podział na rodzaje zadań i beneficjentów pozwoliły Zespołowi określić wielkości środków w budżecie, które będą przeznaczone na poszczególne działania: "duże projekty", granty oraz przedsiębiorczość. Następnie członkowie Zespołu zajęli się rozłożeniem konkursów w czasie oraz przyjęciem ich liczby. Szerzej omówiono i ustalono wielkość środków przeznaczonych na przedsiębiorczość tj. premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz środków na rozwój prowadzonej działalności.

Wiadomość napisana 16 listopada 2015 przez Administrator
KONSULTACJE MATRYCY LOGICZNEJ CELÓW LSR

Przedstawiamy Państwu projekt Matrycy Logicznej celów LSR do realizacji w okresie programowania 2014-2020 z prośbą o odniesienie się w  formie uwag do jego zapisów.   Prezentowane cele oraz przyporządkowane im wskaźniki produktu są zbiorem sugestii i uwag zgłoszonych podczas spotkań gminnych, konsultacji bezpośredniech z mieszkańcami, konsultacjami telefonicznymi wg planu włączenia społeczności lokalnej.

Wypełniony Formularz uwag prosimy o przesłanie na adres email: biuro@dorzeczewisly.pl lub dostarczenie w formie papierowej na adres biura LGD: 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27 do dnia 19.11.2015 r.

  1. PROJEKT MATRYCY LOGICZNEJ CELÓW LSR
  2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO MATRYCY LOGICZNEJ CELÓW LSR
  3. WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYTYCH W MATRYCY LOGICZNEJ
Wiadomość napisana 12 listopada 2015 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2017

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.