Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


DO ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSÓW
NR 8/2017, 9/2017, 10/2017 i 11/2017 POZOSTAŁO:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WUP/2017
Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000314258, NIP 8661698510, REGON 260261584, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” (RPSW.10.04.01-26-0081/16-00). Projekt realizowany w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
 
Zapytanie ofertowe nr 2/WUP/2017 na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
 
 

 

Wiadomość napisana 14 czerwca 2017 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WUP/2017
Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000314258, NIP 8661698510, REGON 260261584, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych z załącznikami w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” (RPSW.10.04.01-26-0081/16-00). Projekt realizowany w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
 
Zapytanie ofertowe nr 1/WUP/2017 na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.
 
 

 

Wiadomość napisana 14 czerwca 2017 przez Administrator
ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW KONKURS NR 7/2017

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły z dniem dzisiejszym rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. W ramach naboru finansowane będą operacje, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 12 - 30 czerwca 2017

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków i oświadczeń zamieszczone zostały poniżej.

Wiadomość napisana 12 czerwca 2017 przez Administrator
WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 6/2017
W dniu 8.06.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
 
 
 
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:
 
 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 09 czerwca 2017 przez Administrator
WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 5/2017

Z uwagi na fakt, iż w ramach ogłoszonego Konkursu nr 5/2017 w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. życia w wymaganym terminie do biura LGD - Dorzecze Wisły nie wpłynął żaden wniosek, posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji nie odbyło się. Budżet środków zostanie włączony na poczet kolejnego naboru, który zostanie ogłoszony na przełomie sierpień / wrzesień 2017 r.

Wiadomość napisana 09 czerwca 2017 przez Administrator
WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 4/2017
W dniu 8.06.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.
 
 
 
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:
 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 09 czerwca 2017 przez Administrator
UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW W RAMACH PROW 2014-2020
6 umów na kwotę 716 861,00 zł podpisał wczoraj (5 czerwca), w Urzędzie Miasta w Połańcu Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły. Podpisane umowy dotyczą realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
 
Trzy z sześciu podpisanych dziś umów dotyczą rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeden z wnioskodawców reprezentujący grupę dewaloryzowaną do 29. roku życia otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł. Natomiast dwóch wnioskodawców otrzymały wsparcie w wysokości 75 000,00 zł. Kolejne trzy umowy zakładają rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej. Firmy ubiegające się o przyznanie pomocy otrzymają łącznie dofinansowanie w kwocie 516 861,00 zł.
 
W trakcie oceny znajduje się jeszcze 5 wniosków o przyznanie dotacji, w tym: 2 wnioski na kwotę 357 129,00 zł z rozwijania działalności gospodarczej oraz 3 wnioski na 200 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wiadomość napisana 06 czerwca 2017 przez Administrator
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA NABORU DO PROJEKTU "LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE"

INFORMUJEMY, ŻE PRZEDŁUŻAMY TERMIN NABORU W RAMACH PROJEKTU
„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”.

NABÓR BĘDZIE TRWAŁ DO 14 CZERWCA 2017 R. DO GODZ. 15:30

Wiadomość napisana 23 maja 2017 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2017

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.