Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


W DNIACH 12.06 - 30.06.2017 r. ZAPLANOWANO NABÓR WNIOSKÓW:

1. KONKURS NR 7/2017 - 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO     AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW


DO ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU
NR 7/2017 POZOSTAŁO:

Gmina Rytwiany w gronie krajowych liderów w zakresie wykorzystania środków unijnych

Niewątpliwie fundusze unijne znacznie wspomagają rozwój gmin. W Gminie Rytwiany widać to gołym okiem. Wyremontowane drogi w każdej miejscowości, kanalizacja w Niedziałkach, Szczece, Kłodzie i Rytwianach, uzupełniona sieć wodociągowa, boiska i place zabaw, nowe lub zmodernizowane budynki bibliotek, świetlic, centrum kultury, nowoczesne wyposażenie bazy kulturalno oświatowej - to tylko niektóre przykłady na potwierdzenie tezy o świetnym wykorzystywaniu funduszy unijnych przez włodarzy Gminy dla podniesienie poziomu życia jej mieszkańców.

Te fakty widać również z innej perspektywy. Sukces Gminy Rytwiany po raz kolejny potwierdza również „Ranking – wykorzystanie środków unijnych” Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”, opublikowany w nr 45 - 46 z 17 listopada 2012 roku.

Wiadomość napisana 10 grudnia 2012 przez Administrator
Posiedzenie Zarządu LGD Dorzecze Wisły w dn. 10.12.2012 r.

http://www.dorzeczewisly.pl/cutenews/data/upimages/zarzadlgd.pngW dniu 10 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec (I piętro), przy ul. Ruszczańskiej 27 odbędzie się zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Tematem przewodnim spotkania Zarządu będzie omówienie zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Dorzecze Wisły.

Wiadomość napisana 04 grudnia 2012 przez Administrator
Zaproszenie na szkolenie - Tworzenie marki regionu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w szkoleniu TWORZENIE MARKI REGIONU organizowanym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, które odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2012 r. w Sandomierzu Hotel Basztowy.


Karta zgłoszeniowa

Wiadomość napisana 03 grudnia 2012 przez Administrator
Dobre praktyki w LGD Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach zwraca się z prośbą do Beneficjentów, którzy zrealizowali projekty w ramach PROW 2007-2013 o udostępnienie zdjęć i informacji na temat  tzw. „dobrych praktyk” w osi 4 Leader. Mogą to być małe projekty, operacje z zakresu: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że w każdej z gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu można zapromować co najmniej kilka propozycji. Zachęcamy Państwa, aby je zgłaszać. Jest to szansa na promocję LGD w kraju i za granicą. Zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR, jak również będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych, folderach, broszurach, itp.

Wiadomość napisana 29 listopada 2012 przez Administrator
Jubileusz 25 lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu

W ubiegłą sobotę 24 listopada 2012 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu obyły się obchody 25-lecia istnienia Towarzystwa Kościuszkowskiego. Towarzystwo Kościuszkowskie jest stowarzyszeniem skupiającym nie tylko pasjonatów historii ale również regionalistów i historyków, które od przeszło 10 lat prowadzi bogatą działalność kulturalno-wydawniczą i promującą historię Połańca.

Kultywowanie  tradycji kościuszkowskich w Połańcu sięga czasów znacznie starszych, niż jubileusz towarzystwa, bo już w 1917 roku z okazji setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki odbyła się duża manifestacja patriotyczna. Od tamtego czasu Kopiec Kościuszki zaczął tętnić życiem. Towarzystwo Kościuszkowskie 25 lat temu zostało założone przez Mieczysława Tarnowskiego.

Wiadomość napisana 27 listopada 2012 przez Administrator
"Własna Firma to Twoja szansa"!

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości zaprasza do udziału w projekcie "Własna Firma to Twoja szansa". Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn długotrwale bezrobotnych którzy są mieszkańcami powiatu staszowskiego oraz powiatu ostrowieckiego województwa świętokrzyskiego.

 

Wiadomość napisana 27 listopada 2012 przez Administrator
Uczestniczyliśmy w konferencji "Rezultaty PROW na lata 2007-2013"

W dniu 22 listopada 2012 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły uczestniczyli w konferencji pt. „Rezultaty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, która odbyła się w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 2. Konferencję zorganizował Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji i instytucji pozarządowych w województwie świętokrzyskim, związków zawodowych i branżowych, Lokalnych Grup Działania oraz lokalnych i regionalnych mediów. Spotkanie miało na celu przybliżenie projektów realizowanych przez polskich rolników, przedsiębiorców i samorządy, jak również zaprezentowanie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jego nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się sektorów, wykorzystujących polskie tradycje i walory krajobrazowe do tworzenia lepszych warunków życia i pracy na wsi. W trakcie wykładów zaprezentowano zagadnienia dotyczące m.in. efektów PROW na lata 2007-2013 i jego wpływu na rozwój województwa świętokrzyskiego.

Wiadomość napisana 27 listopada 2012 przez Administrator
Świętokrzyskie przoduje w wykorzystaniu unijnych funduszy dla wsi

370 mln złotych otrzymał nasz region na realizacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Do tej pory podpisano półtora tysiąca umów z samorządami, przedsiębiorcami i lokalnymi grupami działania.  Pod względem wykorzystanych środków jesteśmy w czołówce województw.

Adam Jarubas marszałek województwa uważa, że program  uzupełnił luki w inwestycjach infrastrukturalnych, których nie udało się zrealizować choćby z Regionalnego Programu Operacyjnego.  Wskazał także na ważny  aspekt społeczny programu, który zaktywizował  środowiska wiejskie i spowodował powstanie lokalnych grup działania, integrujących samorząd, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

W województwie świętokrzyskim jest 19 lokalnych grup działania.  4 z nich mają charakter międzywojewódzki. Po 2013 roku lokalne grupy działania będą mogły korzystać nie tylko z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także z Regionalnego Programu Operacyjnego. (Źródło: Radio Kielce / Ewa Okońska).

Wiadomość napisana 27 listopada 2012 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2017

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.