Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


DO ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH
KONKURSU NR 12/2017 i PROJEKTU GRANTOWEGO NR 1/2017/G POZOSTAŁO:

Sprawozdanie z posiedzenie Zarządu LGD Dorzecze Wisły z dn. 10.12.2012 r.

W dniu 10 grunia br. w sali konferencyjnej UMiG Połaniec, przy ul. Ruszczańskiej 27 odbyło się Posiedzenie Członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W spotkaniu uczestniczyło 6 / 7 członków Zarządu. Obrady zostały otwarte przez Prezesa LGD p. Anetę Matusiewicz, która po ustaleniu quorum przystąpiła do przedstawienia porządku obrad.

Wiadomość napisana 11 grudnia 2012 przez Administrator
Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze wisły

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 20.12.2012 r. (czwartek) o godzinie w 14.00 w Sichowie Dużym - Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów, Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany (sala - Oranżeria).
 

 

Wiadomość napisana 10 grudnia 2012 przez Administrator
Gmina Rytwiany w gronie krajowych liderów w zakresie wykorzystania środków unijnych

Niewątpliwie fundusze unijne znacznie wspomagają rozwój gmin. W Gminie Rytwiany widać to gołym okiem. Wyremontowane drogi w każdej miejscowości, kanalizacja w Niedziałkach, Szczece, Kłodzie i Rytwianach, uzupełniona sieć wodociągowa, boiska i place zabaw, nowe lub zmodernizowane budynki bibliotek, świetlic, centrum kultury, nowoczesne wyposażenie bazy kulturalno oświatowej - to tylko niektóre przykłady na potwierdzenie tezy o świetnym wykorzystywaniu funduszy unijnych przez włodarzy Gminy dla podniesienie poziomu życia jej mieszkańców.

Te fakty widać również z innej perspektywy. Sukces Gminy Rytwiany po raz kolejny potwierdza również „Ranking – wykorzystanie środków unijnych” Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”, opublikowany w nr 45 - 46 z 17 listopada 2012 roku.

Wiadomość napisana 10 grudnia 2012 przez Administrator
Posiedzenie Zarządu LGD Dorzecze Wisły w dn. 10.12.2012 r.

http://www.dorzeczewisly.pl/cutenews/data/upimages/zarzadlgd.pngW dniu 10 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec (I piętro), przy ul. Ruszczańskiej 27 odbędzie się zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Tematem przewodnim spotkania Zarządu będzie omówienie zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Dorzecze Wisły.

Wiadomość napisana 04 grudnia 2012 przez Administrator
Zaproszenie na szkolenie - Tworzenie marki regionu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w szkoleniu TWORZENIE MARKI REGIONU organizowanym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, które odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2012 r. w Sandomierzu Hotel Basztowy.


Karta zgłoszeniowa

Wiadomość napisana 03 grudnia 2012 przez Administrator
Dobre praktyki w LGD Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach zwraca się z prośbą do Beneficjentów, którzy zrealizowali projekty w ramach PROW 2007-2013 o udostępnienie zdjęć i informacji na temat  tzw. „dobrych praktyk” w osi 4 Leader. Mogą to być małe projekty, operacje z zakresu: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że w każdej z gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu można zapromować co najmniej kilka propozycji. Zachęcamy Państwa, aby je zgłaszać. Jest to szansa na promocję LGD w kraju i za granicą. Zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR, jak również będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych, folderach, broszurach, itp.

Wiadomość napisana 29 listopada 2012 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2017

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.