Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


PORTAL PRZETARGOWY W PROW 2014-2020 OD MARCA

To już pewne. Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca.
 
Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.
Wiadomość napisana 01 lutego 2017 przez Administrator
INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA PONOWNYCH NABORÓW WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCZE

Za nami 3 pierwsze nabory wniosków z przedsięwzięć skierowanych bezpośrednio do osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą oraz mikro i małych przedsiębiorców. W każdym z trzech konkursów nie wykorzystano całego limitu przeznaczonego budżetu. 
 
W ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych na konkurs zaplanowano 1 450 000,00 zł. Do biura wpłynęło 7 wniosków. Rada LGD - Dorzecze Wisły do wsparcia wybrała 6 operacji na łączną kwotę 1 040 703,29 zł. Pozostało 409 296,71 zł.
 
W ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia na konkurs zaplanowano 250 000,00 zł. Do biura wpłynęło 2 wnioski. Rada LGD - Dorzecze Wisły do wsparcia wybrała 2 operacji na łączną kwotę 100 000,00 zł. Pozostało do wykorzystania 150 000,00 zł.
 
W ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na konkurs zaplanowano 750 000,00 zł. Do biura wpłynęło 10 wniosków. Rada LGD - Dorzecze Wisły do wsparcia wybrała 7 operacji na łączną kwotę 525 000,00 zł. Pozostało do wykorzystania 225 000,00 zł.

 

Wiadomość napisana 19 stycznia 2017 przez Administrator
WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 1/2016
W dniu 12.01.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2016 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.
 
 
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 17 stycznia 2017 przez Administrator
WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 2/2016
W dniu 12.01.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 2/2016 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia.
 
 
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 17 stycznia 2017 przez Administrator
WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 3/2016
W dniu 12.01.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2016 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
 
 
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 17 stycznia 2017 przez Administrator
KONKURS FOTOGRAFICZNY "RZEKA WISŁA ZIMOWĄ PORĄ"

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie "Rzeka Wisła zimową porą". Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej wiślańskich pejzaży, obiektów hydrotechnicznych (mosty, progi, regulacje rzeki) lub walorów przyrodniczych rzeki Wisły (zwierzęta, rośliny, skałki, itp.) na odcinku rzeki płynącym na obszarze LGD – Dorzecze Wisły.
 
Konkurs trwa od 11 stycznia 2017 roku do 10 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje na temat warunków Konkursu, w tym Regulamin oraz Formularz Zgłoszenia i Deklaracja znajdują się poniżej. Życzymy powodzenia w Konkursie.
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 11 stycznia 2017 przez Administrator
POSIEDZENIE ZESPOŁU KONKURSOWEGO Z DN. 4.01.2016
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły informuje, iż zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD, w dniu 4 stycznia 2016 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu Konkursowego, który zapoznał się ze złożonymi wnioskami w ramach zakończonych trzech naborów wniosków a członkowie Zespołu podpisali deklaracje o bezstronności dla danego Konkursu.
 
Członkowie Zespołu wykonali niezależnie od siebie analizę możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę pisemnie na podstawie Karty 1 (etap 1 i etap 2) oraz analizę spełniania przez wszystkie operacje złożone na Konkursy kryteriów wyboru pisemnie na podstawie Karty 2.
Wiadomość napisana 05 stycznia 2017 przez Administrator
KONSTULTACJE LSR WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI DOKUMENTU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH LSR
Szanowni Państwo w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020 limit środków finansowych dla lokalnych grup działaniaw ramach tego poddziałania (19.3) wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (19.2), z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków. ARiMR w uzgodnieniu z MRiRW udostępniła interpretację  informującą, że LGD które miały zarezerwowane środki dla poddziałania 19.3 w wysokości 2% powinny zaktualizować LSR do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2.
 
 
 
Wiadomość napisana 27 grudnia 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2017

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.