Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         
Z DNIEM 2 LIPCA DO DNIA 16 LIPCA ZAPLANOWANO OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH NR 15/2018 W RAMACH PRZEDSIEWZIĘCIA 1.1.2 ROZWÓJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 ROZWÓJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KONKURS NR 8/2017

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczychW ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 1 września - 15 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków i oświadczeń zamieszczone zostały poniżej.

Wiadomość napisana 01 sierpnia 2017 przez Administrator
WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/WUP/2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania do zapytania ofertowego dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.

 

Protokół

 

Wiadomość napisana 31 lipca 2017 przez Administrator
WYNIKI KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE"
 
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły uprzejmie informuje, że w procesie rekrutacji do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 15 formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie otrzymały pozytywną ocenę i zakwalifikowały sie do udziału w projekcie.
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 27 lipca 2017 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/WUP/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000314258, NIP 866-169-85-10, REGON 260261584, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” (RPS.10.04.01-26-0081/16-00). Projekt realizowany w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020., zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 5/WUP/2017 dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Uwaga!

„Do udziału w postępowaniu dopuszczone są osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem osobistego wykonania zlecenia”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Wiadomość napisana 26 lipca 2017 przez Administrator
ZAPLANOWALIŚMY KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW W III KWARTALE 2017

Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej informację związaną z przeprowadzeniem kolejnych naborów wniosków, zaplanowanych na III kwartał 2017 r. 
 
Oficjalną informację przekażemy do Państwa z chwilą otrzymania pisma z akceptacją Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Prawdopodobnie poniższe terminy nie ulegną zmianie.
 
HARMONOGRAM KONKURSÓW OGŁASZANYCH W III KWARTALE 2017 r.
 

 

Wiadomość napisana 26 lipca 2017 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.