Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


AKTUALNIE W DNIACH 11 GRUDNIA - 27 GRUDNIA 2017
TRWA NABÓR WNIOSKÓW!


DO ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH
KONKURSU NR 12/2017 i PROJEKTU GRANTOWEGO NR 1/2017/G POZOSTAŁO:

WZÓR WNIOSKU I INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOT. PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisłu udostępnia Państwu wersję edytowalną wniosku o przyznanie grantu na realizację Zadania wynikającego z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Instrukcję wypełniania do wniosku.

Przypominamy, że w grudniu 2017 zostanie ogłoszony nabór wniosków o przyznanie grantu dotyczące Przedsiewzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Wzór wniosku o przyznanie grantu

Instrukcja wypełniania do wniosku

Wiadomość napisana 30 października 2017 przez Administrator
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
Uprzejmie informujemy, iż dotychczas w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej” Beneficjent był zobowiązany zapisami umowy o przyznaniu pomocy (§5 ust.1 pkt.6) do niefinansowania kosztów zatrudnienia pracownika(ów) przy udziale innych środków publicznych.
 
W ramach zmian w formularzu umowy, ARiMR dokonała korekty m.in. przywołanego zapisu. Obecny zapis (dot. formularza umowy w wersji 5 i 6) umożliwia finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika (ów) przy udziale ww. środków.
 
W świetle powyższego Wnioskodawcy, którzy podpisywali umowy w terminie do 20 lipca 2017 roku  (wersja umowy: 1, 2, 3, 4) mają możliwość skorzystania ze zmienionych zapisów umowy.
 
Beneficjenci, którzy zamierzają dofinansowywać utworzone w ramach operacji miejsce pracy np. ze środków Urzędu Pracy powinni wystąpić o aneksowanie umowy w zakresie § 5ust. 1 pkt 6.
Wiadomość napisana 24 października 2017 przez Administrator
NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW
Uprzejmie informujemy, że ARiMR dokonała aktualizacji wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Nowe wzory dokumentów, obowiązują od 16 października 2017 r.
 
Ww. dokumenty są dostępne na stronie naszej stronie internetowej (kliknij tutaj) lub stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl w lokalizacji: pobierz wniosek / Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz na stronie ŚBRR.
Wiadomość napisana 24 października 2017 przez Administrator
PRAWIDŁOWE OZNACZENIE ZAKUPIONYCH MASZYN, URZĄDZEŃ Z PROJEKTU LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE

 
Biuro Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły przypomina beneficjentom projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie", zę wszystkie zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia powinny być oznaczone  obowiązującymi logotypami projektu wraz z opisem, wzór znajduje się poniżej:
 
 
Wiadomość napisana 10 października 2017 przez Administrator
SZKOLENIE Z ZAKRESU PROJEKTÓW GRANTOWYCH
 
LGD - Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza osoby fizyczne, przedstawicieli NGO i organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia z zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH planowanych do realizacji na obszarze naszego Stowarzyszenia. Na szkoleniu zostaną omówione m. in.: zakres operacji, kryteria wyboru operacji, procedura, formularz wniosku.
 
Szkolenia odbędą się wg harmonogramu (patrz plakat poniżej). W ramach szkolenia zapewniamy profesjonalnego i wykwalifikowanego trenera. Szkolenie pozwoli przygotować Państwa do aplikowania na projekty grantowe.
Wiadomość napisana 29 września 2017 przez Administrator
WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 11/2017
W dniu 25.09.2017 r. Rada Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 11/2017 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.
 
 
 
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:
 
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 26 września 2017 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2017

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.