Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany





Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.



Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE




Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.








DOTACJE DLA CIEBIE

         


POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY LGD OCENIAJĄCYCH PROJEKTY GRANTOWE I KONKURSOWE
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 STYCZNIA 2017 ROKU. WYNIKI ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.



ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2017
Prezes ¦więtokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Dzia³ania, zwany dalej Zamawiaj±cym, dzia³aj±c w imieniu i na rzecz lokalnych grup dzia³ania wymienionych w pkt. 2.1 poni¿szego zapytania ofertowego, zaprasza do z³o¿enia ofert na przeprowadzenie ewaluacji wdra¿ania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy dzia³ania województwa ¶więtokrzyskiego zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu.
 
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasad± konkurencyjno¶ci i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zmianami).
 
 
 
 
 
Wiadomość napisana 13 grudnia 2017 przez Administrator


Zobacz starsze wiadomości





Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.