Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


KLAUZULE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH 19.2, 19.3 oraz 19.4
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie 2016.679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących.
 
W zakładce KLAUZULE RODO zamieszczone są wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2., 19.3 oraz 19.4. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych - infrmacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych, oraz klauzul zgód - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niz to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe). 
 
W przypadku poddziałania 19.2, wzory klauzul mają zastosowanie zarówno do nowych naborów jak i dla zakończonych spraw dotyczących przyznania pomocy. 
 
Stosownie do art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/670, administrator danych musi być w stanie wykazać, że przetwarza dane zgodnie z przepisami (zasada rozliczalności). Natomiast zgodnie z art. 7, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przerwarzanie swoich danych osobowych (danych nieobowiązkowych). Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlegają administratorzy danych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i jak wcześniej wspomniano, ciężar udowodnienia poprawności przetwarzania danych spoczywa po stronie administratora danych. 
 
Pozostałe informacje i wzory oświadczeń znajdują się w zakładce KLAUZULE RODO.
 
 
Wiadomość napisana 21 czerwca 2018 przez Administrator


Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.